วันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ประวัติผู้จัดทำ


ชื่อ  : นางสาวอรอุมา เหมือดเขื่อนขันธ์

ชื่อเล่น   : กล้วย

วันเกิด  : 24 กุมภาพันธ์ 2536 อายุ : 19 ปี

จบจาก   : โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ปัจจุบันกำลังศึกษา   : คณะครุศาสตร์

สาขา   : การประถมศึกษา หมู่ : 3    ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

รหัสนักศึกษา   : 554188093

อาหารที่ชอบ   : ราดหน้าทะเล

สีที่ชอบ   : เหลือง ฟ้า เขียวอ่อน ชมพู ขาว

ความใฝ่ฝัน    ครู

ชอบการ์ตูน  โดเรมอน โคนัน

เวลาว่าง   ดูหนัง ฟังเพลง

นิสัยส่วนตัว  :  โกรธง่าย ร่าเริง

คติประจำใจ  ทำทุกวันให้เป็นวันของเรา

ปีที่พิมพ์


การสังเคราะห์รูปแบบการพัฒนาศักยภาพของเด็กไทย

ด้านทักษะการสื่อสาร

พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2542

จำนวนพิมพ์ 5,000 เล่ม

ISBN 974-268-7986
เอกสารรายงานวิจัยทางการศึกษาอันดับที่ 233/2542

กองวิจัยทางการศึกษา กรมวิชาการ

กระทรวงศึกษาธิการ

การสังเคราะห์รูปแบบการพัฒนาศักยภาพของเด็กไทยด้าน

ทักษะการสื่อสาร


เอกสารประกอบโครงการ

การศึกษาศักยภาพของเด็กไทย

กองวิขัยทางการศึกษา กรมวิชาการ

กระทรวงศึกษาธิการ

พ.ศ. 2542